Fjerning av oljetanker

Vi har alle godkjenninger som trengs for å utføre jobben etter alle forskrifter

Konvertering

Sammen med våre samarbeidspartnere har vi over 20 års erfaring

Vi tilbyr

  • Oppgraving av oljetanker

  • Tømming av restolje

  • Rensing

  • Gasstesting

  • Tank og eventuelt restolje leveres godkjent mottak

  • Gjenfylling og grovplanering

  • Oppskjæring og sanering av innvendige kjellertanker og oljefyrer

  • Dokumentasjon/tanksertifikat sendes grunneier og kommune

  • Tetthetskontroll av oljetanker/«trykktesting» med dokumentasjon til kommunen

Dersom tanken ligger slik at den er vanskelig eller umulig å grave opp, ordner vi med søknad til kommunen om igjenfylling av tanken uten oppgraving. Etter en eventuell godkjenning fra kommunen kan vi destruere tanken på en forskriftsmessig måte med alle dokumentasjoner (tanksertifikat) til kommunen. Alle kontakt, søknader og dokumentasjon til kommunen tar vi oss av, hjelp og bistand i forbindelse med tilskudd fra ENOVA.