Konvertering til bioolje

Fra fossile fyringsanlegg til biooljeanlegg

Det blir forbudt å fyre med fossilt brensel i private boliger og næringsbygg fra 01.01.2020

Vi har kompetanse og kapasitet som gjør oss til en stabil samarbeidspartner og leverandør av klimavennlige tjenester og produkter. Vi hjelper gjerne med å vurdere deres anlegg og forbruk, for å finn den biofyringsoljen som passer deres behov.

HVO 2. Generasjon (EN15940)

Bruksområde: HVO kan benyttes på alle oljefyringsanlegg. Det anbefales spesielt til private boliger, sårbare anlegg, spisslast, reserver med lavt forbruk - mindre enn 50 kW eller ekstreme kuldeforhold som blant annet DNT hytter, kuldeeksponerte tanker osv. Holdbarhet –” best før” 20 år. 
Typiske råvarer – tallolje, bruktfrityrolje, planteoljer, slakteavfall og annet.

1.Generasjon (EN14214)

Bruksområde: 1. generasjon anbefales til større anlegg som har et jevnt og høyt forbruk. Tommelfingerregel sier at 1. generasjon benyttes på brennere med høy effekt og med ett regelmessig forbruk. Holdbarhet –” best før” 10 år. 

Typiske råvarer – Rapsolje.

Bærekraft

Alle biooljeleverandører bør være sertifisert av ISCC EU. Det vil si at deres produkter er bærekraftsertifiserte i henhold til de strenge kravene fra Fornybardirektivet. Sertifiseringen dokumenterer produktets bærekraft, samt den høye klimagassreduksjonen. Det er viktig at du som kunde av bioolje får største mulig klimagassreduksjon.

Tiltak for overgang til biofyringsolje

Å konvertere oljefyringsanlegget til bioolje er den rimeligste måte å imøtekomme de nye miljøkravene som innføres fra 2020. Det kreves lite tilpassing av fyringsanlegget ved overgang til biofyringsolje, men det avhenger noe av hvilken type bioolje som velges. Generelt for begge typene anbefaler vi alltid å rense og kontrollere oljetanken med dokumentasjon til kommunen. Brennere må også stilles inn til ny oljekvalitet eventuelt bytte til bio-brenner.

Bytting av deler

Ved bruk av 1. generasjon bioolje må det alltid byttes enkelte deler som slanger, pakninger og filter mv, samt alltid rense tanken før påfylling av 1. generasjon bioolje. Erfaringer viser imidlertid at HVO (2.generasjon) lar seg blande med fossil fyringsolje. Da blir det viktig å justere brenneren underveis ettersom blandingsforholdet endrer seg. 

Fyringstekniker bør komme på̊ ettersjekk/kontroll for eventuelt ny brenner justering.

Kostnader

Kostnadene knyttet til overgang til biofyringsolje er svært lave sammenlignet med andre fornybare alternativ som er lovlige etter 01.01.2020.

Er du i tvil om anlegget ditt er egne for ombygging?

Kontakt oss, så avtaler vi tid for befaring.

Kontakt oss